NEOLUBE GR 140

SMAR LITOWY
O DUŻEJ ZAWARTOŚCI MoS2
Do ekstremalnych obciążeń, ogranicza tarcie i chroni przed przedwczesnym zużyciem,
antykorozyjny, zapewnia ochronę przed zużyciem gruzełkowym (pitting) i zużyciem ścierno-korozyjnym (fretting). Zapewnia długotrwałe smarowanie.
Pozwala ograniczyć częstotliwość smarowania.

Opis