Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową IBIOTEC.
Strona internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony.

Jakie dane zbiera strona internetowa w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies podczas samego korzystania ze strony.


Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Naszej witryny. Pliki s wykorzystywane są przez stronę internetową w celu obsługi Witryny
i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

 
Ponadto, strona internetowa może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu:
Cookies – nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu
do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać znich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Udostępnienie informacji. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Strona internetowa dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane
i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: mmcc@mmcc.pl

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Poniżej przesyłamy Państwu najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać
z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe).

Co to jest przetwarzanie danych?

To pojęcie, które często pojawia się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko, co dzieje się z informacjami na Twój temat – począwszy od ich zbierania, po m. in. przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.

Kto podlega ochronie na podstawie RODO?

Klienci indywidualni – osoby fizyczne

Klienci biznesowi – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby powiązane z klientami biznesowymi – w zakresie ich danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez:

MMCC POLSKA DARIUSZ MUSZYNSKI SP. J. 

Pojęcia użyte w tej informacji:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016 r.

MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. z siedzibą na ulicy: Al. Kalifornijska 11, 55-020 Rzeplin, NIP 899-23-98-115

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną. Psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

Twoje dane osobowe:

MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. wykorzystuje następujące dane
o Tobie:

1. podane przez Ciebie w korespondencji papierowej lub elektronicznej z naszą firmą: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy lub konsumenta, NIP firmy, REGON firmy, adres e-mail, numer telefonu.

Twój administrator danych:

Administratorem Twoich danych jest firma MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

• podjęcie na twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. (podstawa prawna: art.6 ust.1, lit. b Rozporządzenia RODO)

• realizacja zawartych z MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. umów (podstawa prawna: art.6 ust.1, lit. B Rozporządzenia RODO)

• marketing i promocja usług oferowanych przez MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO)

• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. w związku z:

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art.6 ust.1, lit. c Rozporządzenia RODO)

• wewnętrzne cele administracyjne MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J. (podstawa prawna: art.6 ust.1, lit. b Rozporządzenia RODO)

Odbiorcy Twoich danych:

• nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków

• podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta

• podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam

narzędzie teleinformatyczne

• podmioty świadczące nam usługi rachunkowe i prawne

• podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską

• organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji

administracyjnej lub orzeczenia sądowego

Czas przechowywania Twoich danych:

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane wykorzystywane przy wystawianiu dokumentacji księgowej będą wykorzystywane przez okres wymagany obowiązującym prawem przez organy administracji publicznej.

Przekazywanie Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej:

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza obszarem Unii Europejskiej.

Twoje prawa

Masz prawo:

• żądać dostępu do twoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenie RODO)

• sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenie RODO)

• ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych(art. 18 Rozporządzenie RODO)

• przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenie RODO)

• wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach

związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez firmę MMCC Polska Dariusz Muszyński SP. J.

Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Twoimi danymi osobowymi możesz zgłaszać na adres poczty elektronicznej mmcc@mmcc.pl

 Z poważaniem

Dariusz Muszyński 

Pliki Cookies:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … MMCC POLSKA S.C. z siedzibą pod adresem Al. Kalifornijska 11, 55-020 Rzeplin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. Źródło http://wszystkoociasteczkach.pl

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.