VAPOL seria V 400 ALX
search
  • VAPOL seria V 400 ALX

VAPOL seria V 400 ALX

PŁYNY ODPAROWUJĄCE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Produkty typu VAPOL seria V 400 ALX zostały opracowane dla stosowania w obróbce plastycznej metali nierdzewnych, stopów lekkich i stopów o podstawie miedziowej pod dużym naciskiem. Produkty te pozwalają również uzyskać doskonałe wyniki przy obróbce stali powlekanej i warstwowej (sandwich).

Produkty typu VAPOL seria V 400 ALX nie zawierają chloru ani siarki. Produkty typu VAPOL seria V 400 ALX są zgodne z przepisami:

ATEST SPOŻYWCZY PZH HŻ/16620/98

CNERNA 1992 (Centre National de Coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et l’Alimentation) oraz spełniają wymogi przemysłu żywnościowego. Produkty typu VAPOL seria V 400 ALX są zgodne ze statutem US FDA, dział 178, podrozdział D, rubryka 178.3910.

Produkty typu VAPOL seria V 400 ALX są bezwonne i polepszają ergonomikę ich zastosowania. Ich suchy ekstrakt jest również całkowicie bezwonny.

Skład produktów dobrano z uwzględnieniem następujących podstawowych kryteriów:

*      Nośnik całkowicie pozbawiony zapachu po jednorazowym przepuszczeniem przez katalizator

*      Bardzo szybkie odparowywanie nośnika

*      Suchy ekstrakt nie zawierający mikrokrystalicznych wosków, z reguły powstających z amalgamatów, a więc przy metalizacji na poziomie stempli tnących i dotłaczających

*      Suchy ekstrakt ulegający rozpadowi pod wpływem temperatury

*      Bardzo niewielka emisja podczas lutowania

*      Całkowita stabilność kąpieli, w tym w niskich temperaturach, podczas napełniania w celu centralnego składowania.

Poza tym zwrócono szczególną uwagę na obniżenie napięcia powierzchniowego dla zapewnienia  lepszego nawilżania powierzchni oraz bardzo istotnego zmniejszenia niezbędnej do tego ilości produktu.

ZASTOSOWANIE

*      Cięcie i wytłaczanie łopatek wymienników termicznych,

*      Roztłaczanie rur

*      Rolowanie

*      Profilowanie blach trapezowych z blachy ocynkowanej ( pokrycia dachowe )

*      Wytłaczanie płyt wymienników cieplnych

*      Wytłaczanie i formowanie na prasach o wielu suwakach

*      Wykrawanie wirników i stojanów elektrycznych

*      Wykrawanie elektrycznych elementów składowych

*      Wywijanie na elementach o małej grubości

*      Wykrawanie i perforacja.