Impact

PŁYN PENETRUJĄCY W AEROZOLU ,
100 % ROŚLINNY
Nie zawiera pestycydów ani GMO
POLUZOWUJE, ODTLENIA, SMARUJE, ODTŁUSZCZA, CZYŚCI, USUWA SMOŁY, ROZPUSZCZA, CHRONI PRZED PRZYWIERANIEM, OŻYWIA POWIERZCHNIE, NABŁYSZCZA

Opis

PŁYN PENETRUJĄCY, SMARUJE I OGRANICZA TARCIE
Współczynnik tarcia wyznaczony w teście SRV 0,12.
Zmniejsza tarcie, zapewnia cichą pracę podzespołów mechanicznych, ułatwia montaż i demontaż.
SILNE DZIAŁANIE PENETRUJĄCE
Słabe napięcie powierzchniowe: 23,4 dyny / cm
SILNE DZIAŁANIE ODTLENIAJĄCE
Test MIL A 907 ED; moment odkręcania 12 Nm
BŁYSKAWICZNIE ROZPUSZCZA SMOŁĘ
Czas rozpuszczania 40g próbki asfaltu w temp.20°C: 3 minuty 15 s.
(dla porównania: olej napędowy 5’30”)

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2017/84 w sprawie monitorowania węglowodorów olejów mineralnych
HC
MOSH węglowodorów nasyconych
MOAH węglowodorów aromatycznych
EFSA Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
ANSES Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska Naturalnego i Pracy
EFSA uznała węglowodory HC, MOSH i MOAH za substancje zanieczyszczające żywność.
Początkowo głównym wzbudzającym obawy źródłem zanieczyszczenia żywotności były tusze stosowane do nadruku opakowań, migrujące do żywności przez materiał opakowania.
W roku 2017 Unia Europejska opublikowała Zalecenie Komisji (UE) 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie monitorowania węglowodorów olejów mineralnych w żywności oraz w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z którym Kraje Członkowskie mają obowiązek monitorowania węglowodorów HC w żywności.
Aktualnie opracowywana jest 3. wersja projektu rozporządzenia zgłoszonego przez Niemcy, którego efektem będzie przyjęcie znowelizowanych przepisów w tej sprawie (przypomnijmy, że Niemcy są największym europejskim producentem wyrobów dla przemysłu spożywczego, a wytyczne IFS to system francusko-niemiecki).
8 marca 2017 roku Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności ANSES wydała opinię, wskazując w paragrafie 3.1 i 3.4, że:
„Ustalono, że źródłem węglowodorów MOSH i MOAH w procesie produkcji żywności są mi.in. środki antyadhezyjne do smarowania form, środki smarne, środki czyszczące (a nawet oleje silnikowe z maszyn rolniczych, lub niektóre pestycydy)”.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania aerozolowego. Dyszę dobierać do rodzaju
zastosowania. W razie konieczności po nałożeniu środka penetrującego, przetrzeć powierzchnię zwilżoną szmatką.
Uwaga: Środek posiada właściwości smarne. W przypadku stosowania do mycia podłóg lub w razie
przypadkowego rozlania może stwarzać ryzyko pośliźnięcia się, dlatego należy powierzchnię zmyć wodą.
Nie stosować na pasy transmisyjne ani do mycia hamulców.