Prezentacja


Zakład w Saint-Rémy-de-Provence

 

 • Data utworzenia: 1990
 • Członek Grupy: TEC INVESTISSEMENTS, utworzonej w 1952
 • Łączny stan zatrudnienia: 116
 • Powierzchnia zakładu: 44 000 m²
 • Powierzchnia wydziałów produkcyjnych: 17 900 m²
 • Powierzchnia laboratoriów: 700 m²
 • Powierzchnia biur: 1 000 m²
 • Pojemność magazynu surowców: 1.600 ton
 • Patenty: 17
 • Pierwszy certyfikat uzyskany w roku 1993, certyfikat AFAQ ISO 9001 wersja 2000
 • Certyfikat OHSAS 18001
 • Procedury certyfikacyine w toku : ISO 14001
 

MMCC jest członkiem stowarzyszeń profesjonalnych:

 • Związek Przedsiębiorstw Naftowych (UIP)
 • Profesjonalny Instytut Środków Smarnych (CPL)
 • Krajowa Związkowa Izba Przemysłowo-Handlowa Środków Smarnych (CNICL)
 • Francuski Komitet Aerozoli (CFA)
 • Europejska Federacja Aerozoli (FEA)
 • Krajowy Związek Przedsiębiorstw Konfekcjonujących (CAF)

 Dział Badawczo-Rozwojowy
Główny atut!

Budynek działu Badawczo-Rozwojowego 

 

Nasze laboratoria dysponują zespołem złożonym z wielu specjalistów z dziedziny technik smarowania, antyadhezji, odtłuszczania, mycia, dezynfekcji, renowacji, zabezpieczania, antykorozji i cynkowania.

 

Zespół chemików

 

 

 

Praca nad nowym produktem wymaga od nas nie tylko nieustannego uwzględniania opinii naszych Klientów oraz umiejętności trafnego rozpoznawania ich potrzeb, lecz również dobrej koordynacji pracy wszystkich naszych zespołów, a wszystko to w celu jak najszybszego dostarczenia gotowych rozwiązań.

Usługi dodatkowe

 • Pomoc w opracowywaniu założeń technicznych
 • Opracowywanie produktów specjalnych na życzenie Klienta
 • Przeprowadzanie analiz chemicznych
 • Wykonywanie prób laboratoryjnych
 • Pomoc w zakresie uregulowań prawnych
 • Szkolenia techniczne

to usługi, które na co dzień oferujemy naszym KlientomProdukcja
Pełna kontrola procesu produkcyjnego


Linia do produkcji 14 000 litrów wyrobów na godzinę

MMCC dysponuje 8 liniami do produkcji wyrobów płynnych, o wydajności od 800 l/godz. do 14 000 l/godz., które zapewniają pełną elastyczność w przypadku produkcji preparatów specjalnych wynikających z niestandardowych potrzeb danego Klienta.

 

MMCC dysponuje pomieszczeniami produkcyjnymi o powierzchni blisko 18 000 m². Wynoszącą 35 000 ton zdolność produkcyjną zakładu zapewniają wyspecjalizowane linie produkcyjne, dzięki którym nasi Klienci mogą liczyć na :

 • szybką reakcję firmy na ich potrzeby,
 • optymalną kontrolę jakości wyrobów,
 • wysoką czystość wyrobów gotowych, bez ryzyka przypadkowych zanieczyszczeń.

 

Zespół elektrozaworów sterowanych automatycznie.

 

MMCC dysponuje też 4 liniami specjalnymi do produkcji smarów i past.Wydział opakowań
Pełna wiedza na temat technik pakowania.

Pakowanie wyrobów gotowych, rozpuszczalników i detergentów 

 

MMCC dysponuje 6 liniami pakowania, w tym jedną linią typu PAMASOL Macromat do napełniania aerozoli, o podwójnej wydajności, o wydajności napełniania 120 aerozoli na minutę, jedną typu PAMASOL Macromat do napełniania 60 aerozoli na minutę oraz jedną linią PAMASOL Micromat przeznaczoną wyłącznie do napełniania wyrobów wodnych, o wydajności 40 aerozoli na minutę. Wszystkie linie są całkowicie zautomatyzowane.

Wszystkie nasze linie do napełniania aerozoli wyposażone są w urządzenia do automatycznego nakładania zaworów, dysz i kapturków. System taki zapewnia optymalną zdolność produkcyjną przy jednoczesnym zredukowaniu czasu pracy ręcznej do niezbędnego minimum.

Nasza firma jest też wyposażona w jedną linię do pakowania środków smarnych w kartusze, w dwie linie do pakowania rozpuszczalników i detergentów w kanistry o pojemności 1 – 5 l, a także w półautomatyczne urządzenia zainstalowane na ujściu zbiorników produkcyjnych, służące do napełniania beczułek i beczek o pojemnościach 25, 50 i 200 litrów.

 

 Jakość
100% kontroli.

Laboratorium analityczne 

MMCC systematycznie kontroluje :

 • 100 % surowców dostarczanych do zakładu w Saint-Rémy-de-Provence,
 • 100 % partii wyrobów gotowych,
 • 100 % partii wyrobów w opakowaniach.

Od roku 1993 nasz zakład produkcyjny posiada certyfikat ISO 9002 obowiązujący dla wszystkich dziedzin prowadzonej przez firmę działalności.

Procedury certyfikacyjne w toku : ISO 14001 – BS 8800 / OHSAS 18001

 

Ciągła kontrola szczelności wszystkich naszych aerozoli przez test zanurzeniowy.

 

  

Logistyka
System magazynowy zapewniający krótkie terminy dostaw.


Magazyn surowców : 1 600 ton

 

Magazyn detergentów i aerozoli

 

Dzięki solidnej bazie magazynowej firma MMCC zapewnia swoim Klientom krótkie czasy realizacji dostaw. Produkcja wyrobów realizowana bezpośrednio « na miejscu » jest gwarantem optymalnego przepływu produktów.

Magazyn rozpuszczalników technicznych 

Bezpieczeństwo
Priorytet: Twoje bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem

Firma MMCC zainwestowała znaczne środki w wybudowanie nowoczesnych instalacji ppoż., które pozwalają ryzyko pożaru ograniczyć do minimum, a Klientom zapewnić ciągłość dostaw.

 

Dążąc do stałego polepszania warunków pracy, MMCC opracowuje swoje produkty głównie z myślą o:

 • bezpieczeństwie pracy
 • eliminowaniu toksyczności
 • ochronie środowiska

Swoją produkcję MMCC realizuje dziś przy użyciu wyrobów, których Ty sam używał będziesz jutro. Mamy zatem wspólne potrzeby.

Fragment pomieszczenia pomp instalacji ppoż.

Zakład w Saint-Rémy-de-Provence odwiedza wielu gości, którzy mają możliwość oglądania naszych instalacji zabezpieczających, powszechnie uznawanych za wzorcowe.