VAPOL VG 200 Zobacz większe

VAPOL VG 200

Nowy produkt

Specjalistyczny olej do obróbki metali.

Nie zawiera rozpuszczlników.

Nie zawiera LZO.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wysoka stabilność termiczna.

Bezwonny.

Zgodny z elastomerami i tworzywami sztucznymi.

 

OPIS

 

VAPOL VG 200 jest specjalistycznym olejem przeznaczonym do wykrawania i tłoczenia blach o niewielkich przekrojach. Chłodziwo to jest skutecznym ekwiwalentem olejów odparowujących opracowanym głównie z myślą o wyeliminowaniu szeregu istotnych problemów związanych z ich użyciem, takich jak:

 

  • łatwopalność chłodziwa, a zwłaszcza oparów rozpuszczalnika, zwiększona dodatkowo wydzielaniem się energii cieplnej podczas procesu obróbki blach,
  • emisja lotnych związków organicznych (LZO) – ograniczenia ustanowione na mocy najnowszych przepisów unijnych, obowiązujących również w Polsce,
  • szkodliwe oddziaływanie oparów rozpuszczalników na zdrowie ludzi.

 

VAPOL VG 200 jest zatem alternatywą dla tych tradycyjnych rozwiązań, bezpieczną dla narzędzi, obojętną dla środowiska naturalnego i nieszkodliwą dla użytkownika.

 

VEGESOLV 50 DESODO 2 jest chłodziwem biotechnologicznym produkowanym na bazie nietoksycznych estrów olejów roślinnych. Olej ten nie wydziela żadnych palnych oparów, również w trakcie procesu obróbki blach (temperatura zapłonu > 170°C). Chłodziwo to nie emituje żadnych lotnych związków organicznych ani innych niebezpiecznych substancji, zarówno w temperaturze pokojowej, jak po znacznym podgrzaniu na skutek energii cieplnej wydzielającej się podczas procesu tłoczenia bądź wykrawania.

Oprócz doskonałych właściwości smarnych VAPOL VG 200 posiada 2 dodatkowe właściwości szczególnie pożądane przy wykonywaniu tego typu operacji, a mianowicie:

 

      Wysoka stabilność termiczna: po umieszczeniu w suszarce lub piecu w temperaturze 200°C bądź wyższej VAPOL VG 200 całkowicie odparowuje i nie pozostawia żadnych zwęglonych osadów na powierzchni detali,

      VAPOL VG 200 jest zgodny z większością tworzyw sztucznych i elastomerów: tworzywa takie jak EPDM, Nitryl (NBR), Neopren (CR), Silikony (VMQ), VITON, TEFLON, KALERZ nie ulegają uszkodzeniu pod wpływem tego oleju. VAPOL VG 200 nie powoduje pęcznienia przenośników taśmowych. Jest on też obojętny wobec plastikowych lub elastomerowych elementów będącymi komponentami niektórych wyprasek.

 

VAPOL VG 200 jest praktycznie bezwonny, nawet po podgrzaniu. Nie zawiera żadnych związków chlorowych, siarkowych lub fosforowych.

 

 

 

 

SPOSÓB NAKŁADANIA:

 

VAPOL VG 200 można nakładać metodą natryskową niskociśnieniową, kropelkowo, wałkiem filcowym lub zanurzeniowo + odsączanie za pomocą wałków.

 

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

 

      Operacje: Wykrawanie, tłoczenie, wygniatanie, gięcie, dziurowanie, podkuwanie obrotowe, przeginanie.

      Rodzaje metali: Stal, stal powlekana, stal kwasoodporna, aluminium i stopy, miedź i stopy.

 

 

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

 

WŁAŚCIWOŚĆ

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

ciecz przeźroczysta

 

Barwa

Jasnożółta

 

Woń

Praktycznie nie ma

 

Gęstość w 25 °C

0,86

kg/l

Temperatura krzepnięcia

<-20

°C

Temperatura wrzenia w 1 atm

330

°C

Prężność par w temp. 20°C

<0,01

mbar

Lepkość kinematyczna w 40°C

4,0

mm2/s

Lepkość kinematyczna w 100°C

2,0

mm2/s

Temperatura zapłonu w naczyniu zamkniętym

> 170

°C

Temperatura samozapłonu

> 250

°C

Dolna granica wybuchowości oparów

substancja niewybuchowa

Górna granica wybuchowości oparów

substancja niewybuchowa

 

 

 

Liczba jodowa

< 10

g/100g

Liczba anizydynowa

1.5

-

Liczba kwasowa

0.1

mgKOH/g

Zawartość LZO

0.0

% (m/m)

Zawartość węglowodorów całkowitych

0.0

% (m/m)

Zawartość chloru

0.0

% (m/m)

Zawartość siarki

0.0

% (m/m)

Zawartość fosforu

0.0

% (m/m)