LUBRIPLUS EV 995 NCV Zobacz większe

LUBRIPLUS EV 995 NCV

Nowy produkt

Płyn odparowujący

Więcej szczegółów

Więcej informacji

OPIS

LUBRIPLUS EV 995 NCV jest płynem odparowującym o bardzo małej lepkości, sporządzonym na bazie nie zawierającej związków aromatycznej z domieszką starannie dobranych suszek.

 

WŁAŚCIWOŚCI

-          Bardzo skutecznie rozprowadza się na powierzchniach metalowych.

-          Natychmiastowo tworzy bardzo cienką warstewkę filmu smarnego zapewniającą ochronę narzędzi przed nadmiernym zużyciem.

-          Ogranicza tarcie i umożliwia stosowanie dużych szybkości tłoczenia.

-          Nie pozostawia nalotów na detalach, resztki preparatu są niezauważalne, a specjalnie dobrane substancje osuszające (tzw. suszki) pozwalają w większości przypadków wyeliminować operację odtłuszczania.

-          Zastosowano domieszki uszlachetniające pozwalające uniknąć „lakierowania” wykrojników oraz umożliwiające spawanie.

-          Olej jest obojętny w stosunku do tworzyw sztucznych (rękawic, blach powlekanych tworzywami, uszczelek instalacji rozpylającej olej itd.).

 

ZALECENIA

LUBRIPLUS EV 1053 NCV jest polecany zwłaszcza do: operacji wykrawania, profilowania, gięcia i podkuwania obrotowego blach stalowych, z metali kolorowych, aluminium i stopów aluminium, o grubości od 0,6 do 2,2 mm.

 

SPOSÓB PODAWANIA

-          Najlepiej natryskowo (z uwagi na małą lepkość oleju)

-          Kropelkowo

-          Wałkiem

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd                                                    Metoda oglądowa        Ciecz przeźroczysta

Barwa                                                      Metoda oglądowa        Bezbarwny

Zapach                                                                                     Preparat bezwonny

Gęstość w 20°C                                        NFT 60101                 749 kg/m3

Lepkość kinematyczna w 25°C                FT 60100                    < 7 mm2/s

Temperatura zapłonu                              ASTMD 56                 45°C

Czas odparowania rozpuszczalnika        DIN 53170                  59 (przyjmując, że eter = 1)

Test korozji płytki miedzi                        NFM07-015                1a

 

OPAKOWANIE

Kontener plastikowy 1000 l, beczka metalowa 200 l, beczułka plastikowa 30 i 60 l.

 


ZASADY BHP

Patrz karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

PREPARAT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.

 

 

TOKSYCZNOŚĆ

Xn – Szkodliwy (przy połknięciu)

PALNOŚĆ

substancja palna

ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

-

 

 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej mają na celu udzielenie praktycznych rad użytkownikowi. Nie pociągają one za sobą jakiegokolwiek zobowiązania ze strony producenta.