WELD 321 Zobacz większe

WELD 321

Nowy produkt

Preparat antyadhezyjny do operacji spawania, do zabezpieczania powierzchni blach i dysz, niepalny

Więcej szczegółów

Więcej informacji

OPIS
Preparat antyadhezyjny do ochrony dysz i powierzchni spawanych detali przed odpryskami. Nadaje się do drutów i elektrod o dowolnym przekroju.

Nie zostawia plam, jest bezwonny.
Nie powoduje utleniania metali.
Nie zawiera silikonu, proszków metali ani grafitu.

Dzięki długotrwałemu działaniu pozwala zmniejszyć częstotliwość nakładania powłoki ochronnej na dysze w porównaniu z większością produktów dostępnych na rynku.
Preparat może być stosowany do powierzchni pionowych lub poziomych, nadaje się do wszystkich metod lutospawania, spawania, spawania łukowego, także do spawania automatycznego, z zastosowaniem elektrod topliwych, w osłonie CO2, argonu, ATALU lub mieszanek gazowych.
Umożliwia wykonywanie podspawań i poprawek bez szkody dla finalnego wyglądu powierzchni, nie powoduje pęknięć. Dzięki zdolności do emulgacji daje się łatwo zmywać przy użyciu wody. Może być też zmywany przy pomocy rozpuszczalników.
Zapewnia ochronę antykorozyjną, zabezpiecza detale przed utlenianiem.

Łatwy sposób użycia: rozpylać preparat z odległości 20 cm, nakładać niewielką ilość produktu na zimne lub ewentualnie podgrzane dysze, nakładać na powierzchnie blach lub spawanych elementów.
Odczekać chwilę aż do odparowania rozpuszczalników, po czym można przystąpić do spawania.

Przed przystąpieniem do nakładania powłok wykończeniowych na spawane elementy należy dokładnie usunąć z nich pozostałości preparatu antyadhezyjnego. .

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczanie powierzchni blach wszelkich metali przed odpryskami i przed korozją .
Zabezpieczanie dysz (dowolny przekrój elektrod i dowolne natężenie) .
Budowa urządzeń mechanicznych.
Urządzenia do spawania elektrycznego .
Silniki elektryczne .
Budowa urządzeń morskich .
Budowa urządzeń taboru kolejowego .
Budowa pojazdów samochodowych .
Produkcja spawanych rur walcowanych .
Produkcja maszyn.

OPAKOWANIE
Kod wyrobu: 100213 - pojemnik 5 l - pakowane po 4 szt.
Kod wyrobu: 100212 - baryłka 30 l
Kod wyrobu: 100210 - beczka 200 l

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE PREPARATU
WŁAŚCIWOŚĆ NORMA WARTOŚĆ J.M.
Kwasowość ASTM D 847 0 % masy
Wygląd Wizualna    Substancja klarowna  
Barwa  Wewn. CQ 016  Jasnożółta  
Zawartość popiołów siarczanowych NF T 60 144  0 % masy
Test korozji płytki miedzi, 24 h w 100°C ASTM D 4048 1b cotation
Stan fizyczny Wizualna Ciecz  
  Lepkość kinematyczna w 40°C NF T 60 100  40 mm²/s-1
Zawartość zanieczyszczeń > 25 mikronów FTMS 791/3005 0 szt./ml
Zawartość zanieczyszczeń > 75 mikronów FTMS 791/3005  0 szt./ml
Zawartość zanieczyszczeń > 125 mikronów FTMS 791/3005 0 szt./ml
Masa właściwa w 25°C NF EN ISO
12 185
  
1188 kg/m3
Rodzaj oleju   Syntetyczny  
Temperatura krzepnięcia ASTM D 97 -40 °C
Temperatura zapłonu ISO 2719 Brak °C
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie opierają się na aktualnej wiedzy firmy w zakresie danego produktu. Informacje te podajemy w dobrej wierze. Wymienionych powyżej właściwości w żadnym przypadku nie należy traktować jako specyfikacji sprzedaży. Przypomina się Użytkownikom, że stosowanie produktu do innych celów niż te, do których produkt jest przeznaczony, może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami.