PLASTIKOL T 2 Zobacz większe

PLASTIKOL T 2

Nowy produkt

Chłodziwo o niskim współczynniku lepkości przeznaczone do próbki metali przy bardzo dużych wartościach sił nacisku

Więcej szczegółów

Więcej informacji

OPIS
Wieloskładnikowa mieszanina aktywnych substancji smarnych zabezpieczająca detale i narzędzia warstewką bardzo odpornego filmu zapewniającego bardzo skuteczną ochronę przed zapiekaniem.
PLASTIKOL T 2 jest chłodziwem polecanym do takich operacji jak:

- wykrawanie i tłoczenie twardych blach ze stali specjalnych o dużej grubości,
- wysokowydajna obróbka stali bardzo twardej, w tym żaroodpornej,
- jako dodatek do klasycznych olejów stosowanych jako chłodziwo,
- wiercenie otworów ślepych i przelotowych o dowolnej średnicy.

Produkt antyadhezyjny, zapewniający doskonałe odprowadzanie wiórów, nie wysychający, nie klejący się.
Doskonały do wiercenia otworów o dowolnej średnicy, również bardzo niewielkich. Umożliwia wykonywanie głębokiego drążenia, w łącznie z metalami o dużej twardości. Operacje gwintowania ręcznego, półautomatycznego lub automatycznego. Gwintowanie wewnętrzne. Rowkowanie. Znacznie wydłuża żywotność narzędzi.
PLASTIKOL T 2 nie zawiera: rozpuszczalników chlorowych, w szczególności trójchloro-111-etanu.

OPAKOWANIE
Kod wyrobu: 100932 - olejarka 250 ml - pakowane po 12 szt.
Kod wyrobu: 100832 - pojemnik 5 kg - pakowane po 4 szt.
Kod wyrobu: 100701 - baryłka 20 kg
Kod wyrobu: 100703 - beczka 200 kg

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
WŁAŚCIWOŚĆ NORMA WARTOŚĆ J.M.
Stan fizyczny Kontrola wizualna Ciecz oleista  
Postać   Substancja przeźroczysta  
Kolor Wewn. CQ 016  Żółty   
Zapach   Praktycznie bezwonny  
Gęstość w 25°C   1090 kg/m³
Temperatura krzepnięcia   -20 °C
Temperatura początkowa destylacji   250 °C
Temperatura końcowa destylacji   320 °C
Test korozji płytki miedzi   1a Ocena
Lepkość w 40°C   30 mm²/s-1
Test SHELL 4 kulek ICS   6 500 N
Średnica odcisku   0,48  
Informacje te podajemy w dobrej wierze. Wymienionych powyżej właściwości w żadnym przypadku nie należy traktować jako specyfikacji sprzedaży. Przypomina się Użytkownikom, że stosowanie produktu do innych celów niż te, do których produkt jest przeznaczony, może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OBOWIĄZEK SPECJALNEGO ZNAKOWANIA : Brak