ISO 140 Zobacz większe

ISO 140

Nowy produkt

Smar na bazie mos2, przeznaczony do bardzo dużych obciążeń, zabezpieczający przed nadmiernym zużywaniem się detali.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

OPIS
Smar o dużej zawartości MoS2, przeznaczony do skutecznego smarowania typowych elementów, zwłaszcza łożysk ślizgowych i tocznych.

Skutecznie zapobiega nadmiernemu zużywaniu się i nagrzewaniu elementów, wydłużając jednocześnie okresy między smarowaniami.
Mikroskopijne cząstki smaru stałego skutecznie zabezpieczają smarowane powierzchnie, zwłaszcza w razie przypadkowego przerwania ciągłości warstewki smarnej.

ISO 140 jest preparatem o wyjątkowej trwałości chemicznej, nie twardnieje, daje się łatwo podawać przy użyciu pompy i nadaje się do układów centralnego smarowania. Jest obojętny wobec większości tworzyw sztucznych i elastomerów.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Mechanika ogólna .
Mechanika pojazdowa, smarowanie łożysk, połączeń przegubowych .
Roboty publiczne .
Obrabiarki .
Urządzenia stosowane w górnictwie .
Urządzenia hutnicze .
Łożyska ślizgowe, wahliwe przegubowe, czopy łożyskowe, przekładnie ślimakowe, prowadnice, szyny.
łożyska toczne, łożyska stożkowe, zwrotnice.


OPAKOWANIE Kod wyrobu: 100402 - pojemnik 430 ml - pakowane po 12 szt.
Kod wyrobu: 100296 - puszka 1 l - pakowane po 6 szt.
Kod wyrobu: 100403 - wiaderko 5 l - pakowane po 2 szt.
Kod wyrobu: 100404 - baryłka 25 kg
Kod wyrobu: 100158 - baryłka 50 kg
Kod wyrobu: 100405 - beczka 180 kg

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE SMARU

WŁAŚCIWOŚĆ NORMA WARTOŚĆ J.M.
Postać Wizualna Substancja gładka  
Kolor Wewn. CQ 016 Czarny  
Klasa NLGI NLGI 2  
Gęstość mierzona piknometrem w 25°C NF T 30 020 885 kg/m³
Stan fizyczny Wizualna Smar  
Współczynnik obrotowy DN 500 000  
Rodzaj żelu   Organiczny  
Lepkość kinematyczna oleju podstawowego w 40°C NF T 60 100 140 mm²/s-1
Rodzaj oleju podstawowego      Mineralny     
Zapach Olfactif Brak  
Temperatura kroplenia NF T 60 102 >190 °C
Zakres temperatur użytkowych przy pracy ciągłej   -20 +150 °C
Temp. zapłonu oleju podstawowego w naczyniu zamkniętym NF T 60 103 Brak °C
Przenikalność pod obciążeniem - test 60 uderzeń NF T 60 132
ISO 2137
265-295 1/10°mm
Test SHELL 4 kulek, średnica odcisku ASTM D 2266 0,65 mm  
Test SHELL 4 kulek, wskaźnik zapieczenia ASTM D 2596 3500
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie opierają się na aktualnej wiedzy firmy w zakresie danego produktu. Informacje te podajemy w dobrej wierze. Wymienionych powyżej właściwości w żadnym przypadku nie należy traktować jako specyfikacji sprzedaży. Przypomina się Użytkownikom, że stosowanie produktu do innych celów niż te, do których produkt jest przeznaczony, może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami.