BIOSANE 161297 Zobacz większe

BIOSANE 161297

Nowy produkt

Preparat do mycia, płukania i czyszczenia
urządzeń do podawania żywic i polimerów

Więcej szczegółów

Więcej informacji

SKUTECZNIE ROZPUSZCZA

NIESZKODLIWY DLA UŻYTKOWNIKA I DLA ŚRODOWISKA

ZASTĘPUJE TOKSYCZNE ROZPUSZCZALNIKI (CHLOREK METYLENU, NMP, DMF, DMAc)

ŁATWO ULEGA BIODEGRADACJI

ŁATWO I CAŁKOWICIE ZMYWALNY WODĄ

 

ZASTOSOWANIE

BIOSANE 161297 można stosować do mycia przez zanurzenie, na zimno lub podgrzany, do mycia w układzie recyrkulacyjnym, metodą natryskową lub do mycia ręcznego za pomocą szmatki.

BIOSANE 161297 polecany jest do płukania i mycia urządzeń do podawania i nakładania żywic poliuretanowych nieusieciowionych:

 

    pianek sztywnych i elastycznych, żywic płynnych, żywic do powlekania tkanin.

 

BIOSANE 161297 daje się bardzo łatwo spłukiwać wodą: w celu szybkiego osuszenia umytych elementów wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką lub gąbką, zanurzyć w wodzie bądź spłukać wodą pod ciśnieniem.

 

BIOSANE 161297 przeznaczony jest głównie dla użytkowników, którzy do tej pory stosowali rozpuszczalniki toksyczne, takie jak:

 

Dwumetyloformamid (upośledzający płodność, szkodliwy przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą)

Dwumetyloacetamid (upośledzający płodność, szkodliwy przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą)

N-Metylopirolidon (upośledzający płodność)   

Dwuchlorometan (rakotwórczy kategorii 3)

 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

 

PARAMETR

WARTOŚĆ

J.M.

 

 

 

Postać

Ciecz bezbarwna higroskopowa

Zapach

Słaby

 

 

 

 

Gęstość w 25°C

1,07

kg/l

Temperatura krzepnięcia

0

°C

Temperatura wrzenia w 1 atm

185

°C

Prężność par w 20°C

< 0,1

mbar

Rozpuszczalność w wodzie w 25°C

całkowita

 

Napięcie powierzchniowe w 25°C

41

mN/m

Lepkość w 20°C

2

mm²/s

 

 

 

Temperatura zapłonu, naczynie zamknięte

85

°C

Temperatura samozapłonu

> 250

°C

Dolna granica wybuchowości

1,8

% (v/v)

Górna granica wybuchowości

28,5

% (v/v)

 

 

 

Zawartość węglowodorów

0,0

% (m/m)

Zawartość chloru

0,0

% (m/m)